Odszkodowawcze

Świadczymy kompleksową pomoc prawną   w zakresie dochodzenia:

– odszkodowań za wypadek komunikacyjny  (z OC, AC ), w tym m.in.: kosztów naprawy pojazdów, kosztów najmu pojazdu zastępczego,  holowania pojazdu, utraty wartości handlowej pojazdu)

– odszkodowań i zadośćuczynień za szkody na osobie (obrażenia ciała),

– odszkodowań za  utratę, uszkodzenie lub zniszczenie mienia (np. kradzież pojazdu czy zalanie domu),

– odszkodowań z  ubezpieczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

– odszkodowań i zadośćuczynień za zmarnowany urlop,

– odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu błędów medycznych w tym zakażeń szpitalnych,

– odszkodowań za szkodę w transporcie.

Poniżej opisy kilku spraw prowadzonych przez kancelarię.

Czy z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku poszkodowany może uzyskać odszkodowanie, nawet jeśli sam przyczynił się do jego powstania? czytaj więcej…

Odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z polisy auto casco w sytuacji, gdy doszło do kradzieży ubezpieczonego pojazdu. czytaj więcej…

Gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami nie dołoży należytej staranności w świadczeniu swoich usług może ponieść za to odpowiedzialność. czytaj więcej…

Kiedy należy się odszkodowanie za zalanie domu wynikające z działania osób trzecich i zdarzenia losowego? czytaj więcej…

Czy firma ubezpieczeniowa ustalając wysokość szkody w wyniku wypadku komunikacyjnego, może w wycenie zastosować części zamienne zamiast oryginalnych? czytaj więcej…

Kiedy opinia niezależnego rzeczoznawcy motoryzacyjnego może mieć wpływ na wysokość odszkodowania z tytułu polisy autocasco? czytaj więcej…

Czy pozostawienie dokumentów w samochodzie, który został skradziony może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC? czytaj więcej…

Zbyt niskie odszkodowanie. czytaj więcej…