Sprawy pracownicze

Kancelaria od wielu lat doradza w obszarze prawa pracy, reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców, m.in.  w zakresie:

– przygotowania i opiniowania dokumentów (m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy i wynagrodzeń),

– wypowiadania umów o pracę, rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia (przygotowania oświadczeń, reprezentowania w sporach sądowych),

– spraw sądowych o zapłatę (m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia za nadgodziny, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop),

–  innych postępowań sądowych (m.in. dotyczących naruszenia zakazu konkurencji, sprostowania świadectwa pracy, dyskryminacji, mobbingu).

Poniżej prezentujemy opisy kilku z nich:

• Odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. Czytaj więcej…

• Odszkodowanie za nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę. Czytaj więcej…

• Odszkodowanie i uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pracodawcy pod wpływem groźby. Czytaj więcej…

• Sprawa o zapłatę należności pracowniczych. Czytaj więcej…

• Odszkodowanie za nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę. Czytaj więcej…