Podatkowe

Poza szeroko rozumianym doradztwem prawnym, Kancelaria świadczy również usługi w zakresie doradztwa podatkowego, w ramach którego przygotowywane były wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych dotyczące m.in. następujących zagadnień:

• Kontrahent będzie miał prawo do rozliczenia podatku VAT należnego, a w szczególności do jego zwrotu w sytuacji, gdy dostawca skoryguje faktury wystawiane dla kontrahenta w latach poprzednich zmieniając stawkę VAT z 0% na 23% mimo, że w tamtym czasie dostawca nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Polsce. (pobierz treść interpretacji)

• czynność przeniesienia własności składników majątku będących wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej część przedsiębiorstwa do spółki osobowej będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. (pobierz treść interpretacji)

•    czynność wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania) do spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (pobierz treść interpretacji)

•    Znak towarowy objęty prawem ochronnym stanowi wartość niematerialną i prawną i może być amortyzowany oraz zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, a w przypadku wniesienia go aportem do spółki osobowej (np. jawnej, komandytowej) jego właściciel nie osiągnie przychodu i dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (pobierz treść interpretacji)

•    Baza danych klientów – wartość niematerialna i prawna w kontekście odpisów amortyzacyjnych (pobierz treść interpretacji)

•    Firma produkująca pod konkretne zamówienie środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, w tym suplementy diety opodatkowuje te produkty stawką VAT 8%. (pobierz treść interpretacji)

•    sprzedaż niektórych części składowych przedsiębiorstwa (np. samochodów, bazy danych klientów), podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%. (pobierze treść interpretacji)

•    wydatki poniesione na biznesowe spotkanie w restauracji jako koszt uzyskania przychodu – Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie interpretację negatywną, jednak później została ona zmieniona z urzędu a stanowisko wnioskodawcy uznano za prawidłowe (pobierz treść interpretacji)

•    sprzedaż kompleksowej usługi konferencyjnej (wynajem sali, wyżywienie, nocleg) może być opodatkowana jedną stawką podatku VAT, nawet jeśli poszczególne jej elementy opodatkowane są różnymi stawkami. (pobierz treść interpretacji)

•    nazwa firmy – czy można używać skróconej nazwy na dokumentach (np. fakturach), gdy nazwa firmy jest zbyt długa? (pobierz treść interpretacji)

•     opodatkowanie przychodu wspólnika spółki cichej (pobierz treść wyroku).