Wynagrodzenia

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy.

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie godzinowe,
  • wynagrodzenie ryczałtowe,
  • wynagrodzenie z premią za sukces (tzw. success fee).

Wynagrodzenie godzinowe

Ten system rozliczeń proponujemy klientom, w sytuacji, w której trudno całościowo oszacować czas realizacji przedmiotu umowy. Dla tego rodzaju zleceń ustalana jest stała stawka godzinowa. W oparciu o nasze doświadczenie wstępnie szacujemy niezbędny czas, i wedle ustaleń z klientem – na bieżąco informujemy go o przepracowanej liczbie godzin.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Ten system rozliczeń będzie optymalny dla klientów zlecających stałą obsługę prawną, z określonym zakresem świadczonych usług lub w sprawach, w których możemy określić pracochłonność danego zlecenia. Ten system rozliczeń pozwala bardziej precyzyjnie kontrolować koszty usług prawnych. Wysokość wynagrodzenia jest stała i określona przed rozpoczęciem zlecenia. Wariantem tego sposobu rozliczenia jest stała liczba godzin, w trakcie których kancelaria doradza klientom w ramach miesięcznego ryczałtu.

Wynagrodzenie z premią za sukces (success fee)

Ten system rozliczeń proponujemy klientom, gdy podejmowane działania prawne mają doprowadzić do osiągnięcia konkretnego, ważnego dla klienta celu (np. biznesowego). Wynagrodzenie stanowi premia za wynik sprawy i jest określane kwotowo lub procentowo od kwoty uzyskanej przez klienta korzyści.