Sprawy cywilne

Rola prawnika w procesie o zapłatę za roboty budowlane czytaj dalej…

************************************************************

Wynagrodzenie za sporządzoną dokumentację projektową czytaj dalej…

************************************************************

Ciężar dowodu, czyli art. 6 kodeksu cywilnego…ciągle obowiązuje czytaj dalej…

************************************************************

Dochodzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności przez cesjonariusza wierzytelności  czytaj dalej…

************************************************************

Odszkodowanie za niewykonanie zgodnie z umową maszyny produkcyjnej. czytaj więcej…

************************************************************

Gdy egzekucja z majątku spółki-dłużnika okaże się nieskuteczna, istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu tej spółki. czytaj więcej…

************************************************************

Zapłaciłeś faktury po terminie i kontrahent żąda rekompensaty za koszty odzyskiwania należności czytaj dalej…

************************************************************

Czy pobieranie innych niż marża opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży zawsze oznacza dopuszczenie się czyn nieuczciwej konkurencji ? czytaj dalej…

************************************************************

Aby uniknąć zapłacenia kary umownej, wykonawca, który nie wywiązał się z umowy wniósł do sądu pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. czytaj dalej…

************************************************************

Kupiłeś rzecz używaną, która okazała się niezdatna do dalszego użytku? czytaj więcej…

************************************************************

Zachowek. Czy zawsze się należy? czytaj więcej…

************************************************************

Ważność umowy sprzedaży udziału we współwłasności rolnej. Czytaj więcej…

************************************************************

Zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej. Czytaj więcej…

************************************************************

Kiedy wyrażona opinia może naruszyć dobra osobiste. Czytaj więcej…

************************************************************

Jak była małżonka wykorzystała omyłkę pisarską notariusza w akcie notarialnym ustanawiającym podział majątku z byłym mężem. czytaj więcej…