Aktualności

12 lutego 2021

Opodatkowanie spółek komandytowych w 2021 r. – co robić?

Poniżej podajemy informacje o możliwych rozwiązaniach łagodzących wprowadzone zmiany dotyczące opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2021 r. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę […]
8 grudnia 2020

Spółka komandytowa w 2021 r.

Z końcem listopada br. uchwalono i opublikowano w dzienniku ustaw ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, […]
21 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa 2.0

20 kwietnia 2020 Poniżej przedstawiamy krótką informację o zmianach jakie w kwestii pomocy dla przedsiębiorców wprowadziła  ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach […]
20 kwietnia 2020

Bieg terminów w sprawach cywilnych i administracyjnych w świetle tzw. tarczy antykryzysowej

1 kwietnia weszły w życie przepisy dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej.  W związku z tym chciałbym zwrócić Państwu uwagę na jedną kwestię. Otóż pierwotna wersja ustawy przewidywała, że […]
20 kwietnia 2020

Główne założenia tzw. „tarczy antykryzysowej”

1 kwietnia 2020 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania przyjęte w uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. ustawie tzw. „tarczy antykryzysowej” mające na celu pomoc dla […]
19 lutego 2020

Pytania do TSUE

Sąd Okręgowy w Gdańsku wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym umów frankowych.  Pytania dotyczą m.in. tego czy sąd ma obowiązek stwierdzenia nieważności […]
13 stycznia 2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli jak uniknąć milionowej kary?

Najprostszym sposobem uniknięcia kary do miliona złotych jest prawidłowe wykonanie obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR. Ułatwią to państwu poniższe informacje.  Informacja na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów […]
3 stycznia 2020

Czy bank może dochodzić od kredytobiorcy roszczeń z tytułu „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”?

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się zapowiedzi ze strony banków pozywania kredytobiorców, którym sądy unieważniły umowę kredytu we frankach.  Pojawiają się hasła […]
20 grudnia 2019

Umowa kredytu denominowanego odfrankowiona przez Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy wydał pierwszy wyrok po orzeczeniu TSUE z dnia 3 października 2019 r.  Jest to niewątpliwie wyrok przełomowy i korzystny dla frankowiczów, ponieważ Sąd Najwyższy […]
20 grudnia 2019

Jakie korzyści może odnieść kredytobiorca pozywając bank?

Nie milkną echa wydanego 3 października br. orzeczenia TSUE w sprawie kredytów frankowych. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wyrok ten jest przełomowy i diametralnie poprawił sytuację […]