Usługi

Zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Zakres usług reguluje umowa z klientem. Świadczenie pomocy prawnej polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym umów oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Pomoc prawna Kancelarii obejmuje m.in. następujące dziedziny prawa:
– prawo cywilne,
– prawo spółek handlowych,
– fuzje i przejęcia przedsiębiorstw,
– prawo podatkowe,
– prawo dewizowe,
– prawo ubezpieczeń gospodarczych,
– prawo budowlane,
– prawo nieruchomości,
– prawo pracy,
– prawo autorskie,
– prawo konkurencji,
– prawo własności przemysłowej.

Kancelaria specjalizuje się w:
– sprawach podatkowych,
– sporach sądowych,
– prawie spółek handlowych,
– przekształceniach podmiotów gospodarczych.

Pomoc prawną świadczymy także w językach niemieckim i angielskim.