Aktualności

10 maja 2024
Czapa, czyli śmierć na raty – za raty (część III)

Czapa, czyli śmierć na raty – za raty (część III)

Od publikacji poprzednich dwóch wpisów minęło troszkę czasu – jak obiecałem w II części wpisu, że w III części podpowiem, jakie są możliwe rozwiązania sytuacji i jaki miała finał opisywana sprawa zaliczenia przez urząd skarbowy wpłat na poczet podatku VAT. Sprawa niedawno się zakończyła, zatem śpieszymy z ostatnią częścią, aby zakończyć naszą trylogię.
19 kwietnia 2024
Zaskarżenie uchwał zgromadzenia wspólników sp. z o.o.

Zaskarżenie uchwał zgromadzenia wspólników sp. z o.o.

Jednym z kluczowych organów w strukturze zarządzania spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest zgromadzenie wspólników, stanowiące forum podejmowania decyzji o fundamentalnym znaczeniu dla działalności spółki. W niniejszym artykule omówimy, czy i jak można zaskarżyć uchwały zgromadzenia wspólników, korzystając z uprawnienia w zakresie uchylenia uchwały lub stwierdzenia jej nieważności. W obu tych przypadkach powództwo kierowane jest przeciwko spółce i składa się je do właściwego ze względu na siedzibę spółki sądu okręgowego.
12 kwietnia 2024
Jak skutecznie zwołać zgromadzenie wspólników?

Jak skutecznie zwołać zgromadzenie wspólników?

W dzisiejszym wpisie mamy do czynienia z dwoma tematami jednocześnie: kontynuujemy serię wpisów o prawach wspólników mniejszościowych spółek z o.o., a zarazem omawiamy jeden z trybów zwoływania zgromadzeń wspólników. Pozostałe metody zwoływania takich zgromadzeń omówimy w kolejnym wpisie.
5 kwietnia 2024
Kiedy możliwe jest wyłączenie wspólnika spółki z o.o.?

Kiedy możliwe jest wyłączenie wspólnika spółki z o.o.?

Trudności z rozstrzyganiem konfliktów wewnątrz spółki nie muszą oznaczać od razu jej likwidacji, szczególnie, gdy źródło problemów leży w działaniach pojedynczego wspólnika. Odpowiednim sposobem na rozwiązanie takiej sytuacji może być dobrowolne odejście wspólnika. Jednakże, w przypadkach, gdy nie jest to możliwe, skutecznym narzędziem staje się wyłączenie wspólnika, który przez swoje działania utrudnia funkcjonowanie spółki. Procedura wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o., którą omawiamy w niniejszym artykule, zapewnia efektywne rozwiązanie konfliktu i przywrócenie możliwość zgodnego oraz sprawnego współdziałania wspólników w spółce.
22 marca 2024
Żądanie wspólnika spółki z o.o. zbadania działalności i rachunkowości spółki

Żądanie wspólnika spółki z o.o. zbadania działalności i rachunkowości spółki

W dzisiejszym artykule omówimy jedno z uprawnień kontrolnych tzw. prawa mniejszości w spółce z o.o. - żądanie wspólnika takiej spółki wyznaczenia przez sąd firmy audytorskiej w celu zbadania spółki.
15 marca 2024
W sądzie jak w domu – rozprawa zdalna na stałe w przepisach procedury cywilnej

W sądzie jak w domu – rozprawa zdalna na stałe w przepisach procedury cywilnej

Na mocy nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 14 marca 2024 r., wprowadzono na stałe do przepisów proceduralnych możliwość prowadzenia rozpraw zdalnych. Do tej pory podstawą dla takiej formy rozpraw były przepisy covidowe, które z założenia miały charakter tymczasowy. Jednak jak widać rozprawy zdalne w czasie pandemii zdały egzamin. Rozprawa zdalna pozwala niewątpliwie na zaoszczędzenie czasu związanego z koniecznością dojazdu do sądu (co jest istotne zwłaszcza w przypadku spraw toczących się w innych miejscowościach czy też dla osób przebywających za granicą) i może znacząco wpływać na komfort stron i innych osób biorących w niej udział (zwłaszcza świadków). Zawsze przecież lepiej odpowiadać na pytania w domowym zaciszu niż na sali sądowej.
8 marca 2024
Czapa, czyli śmierć na raty – za raty (część II)

Czapa, czyli śmierć na raty – za raty (część II)

Zanim wyjaśnię, co obiecałem w I części wpisu, związek tytułowej czapy ze sprawą podatkową klienta, cofnę się kilkadziesiąt lat, do lat 80-tych ubiegłego stulecia. Studiowałem wówczas prawo na UAM w Poznaniu. Zbliżał się czas wyboru seminarium magisterskiego. Bardzo chciałem dostać się na seminarium prawa karnego prof. Krystyny Daszkiewicz. Aby to osiągnąć uciekłem się do drobnego podstępu…
1 marca 2024
Czapa, czyli śmierć na raty - za raty (część I)

Czapa, czyli śmierć na raty – za raty (część I)

Tytuł wpisu został zainspirowany dramatem Janusza Krasińskiego „Czapa, czyli śmierć na raty”. Dramat traktuje o dwóch więźniach skazanych na karę śmierci, w więziennej grypserze zwaną czapą. Więźniowie przebywając w celi śmierci, kombinują jak odroczyć termin wykonania kary. Na jaki pomysł wpadli?
23 lutego 2024
Upadłość spółki z o.o.

Upadłość spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może ogłosić upadłość. Celem postępowania upadłościowego jest definitywne zakończenie trudnej sytuacji finansowej spółki i jednoczesne zaspokojenie jej wierzycieli w możliwie najszerszym zakresie. W niniejszym artykule omawiamy, kiedy może dojść do upadłości spółki z o.o. oraz jak ją przeprowadzić krok po kroku.
15 lutego 2024
Czy komplementariusz może nabyć ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej od komandytariusza?

Czy komplementariusz może nabyć ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej od komandytariusza?

Odpowiedź na pytanie wydaje się oczywista. Jednakże, w jednym z sądów zwrócono nam wniosek o dokonanie wpisu takiej czynności. W zasadniczych powodach zwrotu wniosku stwierdzono, że złożony formularz nie zawiera informacji o zmianie danych wspólnika komandytariusza oraz, że nabywca jest wpisany w Rejestrze jako komplementariusz Spółki.