Kredyty frankowe

KREDYTY FRANKOWE

Niewątpliwie, w chwili zawierania umów tzw. kredyty frankowe były dla kredytobiorców korzystne. Niższe oprocentowanie kredytu (według stawki procentowej LIBOR) w porównaniu do stawki procentowej WIBOR dla kredytów złotowych, stanowiło o atrakcyjności i zapewniło bankom powodzenie tej formy kredytowania. Kredyty frankowe były jednakże tylko pozornie korzystne dla kredytobiorców. Wraz ze wzrostem kursu waluty wzrasta nie tylko wysokość bieżącej raty ale również saldo zadłużenia. Okazuje się, że po kilkunastu latach spłaty kredytu zadłużenie kredytobiorców nie zmniejszyło się, ale wzrosło (przekraczając zwykle wartość kredytowanej nieruchomości), pomimo iż zadłużenie wyrażone w CHF zmalało. Brzmi znajomo?

Niestety banki dopuszczały się względem kredytobiorców nieuczciwych działań zmierzających do dezinformacji i niedoinformowania w szczególności o nieograniczonym ryzyku walutowym związanym z kredytem powiązanym z walutą obcą. Zakres informacji przedstawiany przez pracowników banku był niewystarczający do podjęcia przez kredytobiorców świadomej decyzji o zawarciu umowy. Jednocześnie zachęcano i akcentowano rzekome zalety wynikające z zawarcia umowy kredytu frankowego (m.in. stabilność waluty CHF). Ponadto banki posługiwały się, ustalając kurs kupna i sprzedaży CHF, własnymi tabelami kursowymi, nie określając w umowie obiektywnych kryteriów ustalania tych kursów. To właśnie, między innymi, powoduje, że umowy kredytowe powiązane z CHF są uznawane przez sądy za nieważne, a banki zobowiązane są do zwrotu na rzecz kredytobiorców rat kapitałowo- odsetkowych uiszczonych od momentu uruchomienia kredytu.

Każdorazowo należy ocenić zawartą z bankiem umowę pod kątem tego czy postanowienia w niej zawarte kwalifikują do podjęcia działań wobec banku. Istotny jest też rodzaj zawartej umowy kredytowej (kredyt frankowy może być denominowany albo indeksowany) a nadto okoliczności towarzyszące zawarciu umowy.

Tym właśnie się zajmujemy. Jesteśmy kancelarią z 20 letnim doświadczeniem na rynku usług prawniczych. Możemy pochwalić się wieloma wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe i zasądzającymi zwrot uiszczonych przez klientów pieniędzy. Analizujemy dokładnie każdą umowę „frankową” wraz całością dokumentacji i przygotowujemy indywidualną, pod danego klienta, argumentację w sporze z bankiem a nadto wyliczamy wartość roszczeń przeciwko bankom.

Doradzamy na wszystkich etapach związanych z dochodzeniem roszczeń od banków, począwszy od etapu przedsądowego, poprzez postępowanie przed sądami wszystkich instancji, aż po wsparcie, w razie potrzeby, w toku postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie staramy się aby zaangażowanie w sprawę po stronie klienta było jak najmniejsze. Dla wygody naszych klientów, większość kwestii omawiamy telefonicznie, mailowo lub poprzez telekonferencję.

Prowadzimy procesy przeciwko wielu polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, m. in.:

 • BPH S.A. ( także umowy GE Money Bank, Pekao),
 • mBank S.A. (umowy BRE Bank),
 • Getin Noble Bank,
 • Deutsche Bank,
 • Santander (umowy BZ WBK, Kredyt Bank),
 • PKO BP
 • Millennium Bank,
 • Reiffeisen Bank (umowy Polbank).

 

KORZYŚCI, JAKIE OSIĄGAJĄ NASI KLIENCI WYSTĘPUJĄC Z POZWAMI PRZECIWKO BANKOM – ZAPOZNAJ SIĘ Z UZYSKANYMI PRZEZ NAS OSTATNIO WYROKAMI

XII C 702/20, I ACa 397/22- Wyrok unieważniający dwie umowy kredytowe Ekstralokum. / Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał korzystny dla naszych klientów wyrok Sądu OkręgowegoI C 2511/22 – Wyrok w sprawie przeciwko mBank w niecały rokI C 1493/22– Kolejna wygrana w rekordowym czasie 10 miesięcyI C 1044/20 – Ekonomista też konsument. Wyrok w sprawie banku BPH
I C 557/20 – Prawnik też konsument – uznał Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdzając nieważność umowy kredytowej mBankI C 1944/20 – Pracownik banku też ma status konsumenta w sporze z bankiemI C 929/20 – Umowa kredytu z przeznaczeniem na zakup apartamentu nad morzem unieważnionaI C 2629/21– Kolejny raz wywalczyliśmy odsetki za opóźnienie od dnia doręczenia bankowi wezwania do zapłaty
XII C 1271/20 – Umowa kredytu zaciągnięta przez byłych małżonków i spłacana po rozwodzie przez jednego z nich unieważniona przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Zarzut banku braku czynnej legitymacji procesowej bezpodstawnyXVIII C 1013/20, I ACa 846/22– Ponownie wygrywamy z bankiem BPH S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznaje, że umowa kredytowa naszych Klientów była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i zawierała klauzule abuzywne. / Sąd Apelacyjny nie uwzględnia zgłoszonego przez pozwany bank zarzutu zatrzymania. Prawomocny wyrok w sprawie przeciwko bankowi BPH S.A. 

XVIII C 1013/20 – uzupełnienie

XII C 850/20– Niedopełnienie przez bank obowiązków informacyjnych względem naszych Klientów jedną z podstaw do unieważnienia umowy kredytu Banku Millennium S.A.I C 36/21– Sąd Okręgowy w Krakowie unieważnia umowę kredytu Getin Noble Bank zawartą w celu zakupu dwóch mieszkań.
I ACz 605/23 – Kolejne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank I C 1319/23 – Uzyskaliśmy zabezpieczenie z zakazem wypowiadania umowy kredytu przez bankI C 458/23 – Umowa Nordea Bank S.A. nieważna. Raty zasądzone po połowie w związku z rozdzielnością majątkową małżeńskąXII C 2048-22 – Sąd unieważnia zarówno umowę kredytu frankowego jak i pożyczki dla klientów kancelarii i to w sprawie gdzie bank kwestionował status kredytobiorców jako konsumentów

 

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE MASZ MOŻLIWOŚCI I ILE MOŻESZ ZYSKAĆ

Nieodpłatnie przeanalizujemy Państwa sprawę pod względem prawnym i finansowym oraz przedstawimy Państwu rekomendacje co do dalszego postępowania wraz z wyliczeniem wysokości kwot których zwrotu będzie można się domagać od banku.
W tym celu prosimy o przesłanie skanu umowy i załączników (regulaminy, ewentualne aneksy, historia spłaty kredytu, zaświadczenie od banku) na adres email: biuro@kancelariaradcy.eu.

Przykładowe wyliczenia

Przykład 1

 • Kredyt zaciągnięty w 2007 r. na kwotę 500.000 zł
 • Kwoty zasądzone przez sąd w wyniku stwierdzenia nieważności umowy kredytu – 148.095,32 zł i 95.957,29 CHF

Przykład 2

 • Kredyt zaciągnięty w 2007 r. na kwotę ok. 229.000 zł
 • Kwoty zasądzone przez sąd w wyniku stwierdzenia nieważności umowy kredytu – 102.291,33 zł i 83.683,66 CHF

Przykład 3

 • Kredyt zaciągnięty w 2006 r. na kwotę ok. 346.000 zł
 • Kwota zasądzona przez sąd w wyniku stwierdzenia nieważności umowy kredytu– 487.681,03 zł

Przykład 4

 • Kredyt zaciągnięty w 2007 r. na kwotę ok. 1.314.000 zł
 • Kwoty zasądzone przez sąd w wyniku stwierdzenia nieważności umowy kredytu – 515.215 zł i 145.471,66 CHF

ZASADY WSPÓŁPRACY I WYNAGRODZENIE

Zasady współpracy i wynagrodzenia zostaną określone indywidualnie w umowie podpisywanej przez klienta z kancelarią. Po podpisaniu umowy o współpracy z kancelarią przystąpimy niezwłocznie do przygotowania pozwu przeciwko bankowi, który poprzedzony zostanie wezwaniem do zapłaty skierowanym do banku. Gwarantujemy, że Państwa sprawa prowadzona będzie w oparciu o jasne, z góry znane zasady rozliczeń, które będą szczegółowo ujęte w umowie.

 

AKTUALNOŚCI

Polak, Węgier – dwa bratanki także jeśli chodzi o … franki?! czytaj dalej…

Wróbel czy gołąb? czyli o ugodach banków z Frankowiczami czytaj dalej…

Rok 2022. Co nowego w kancelarii w sprawach frankowych? czytaj dalej…

Czy prawnik lub ekonomista jest konsumentem w sprawach frankowych? czytaj dalej…

Dokąd zmierzasz Frankowiczu? czytaj dalej…

Co dalej Frankowiczu po decyzji Sądu Najwyższego z 2 września 2021 roku? czytaj dalej…

Sąd Okręgowy w Gdańsku wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym umów frankowych. czytaj dalej…

Czy bank może dochodzić od kredytobiorcy roszczeń z tytułu „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”? czytaj dalej…

Umowa kredytu denominowanego odfrankowiona przez Sąd Najwyższy. czytaj dalej…

Jakie korzyści może odnieść kredytobiorca pozywając bank? czytaj dalej…

Wyrok Trybunału (TSUE) z dnia 3 października 2019 r. Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, Sprawa C-260/18

Stanowisko Prezesa UOKIK, czytaj dalej…

Opinia rzecznika generalnego, czytaj dalej…