Aktualności

15 grudnia 2023
Ważne orzeczenie TSUE co do przedawnienia roszczeń banków i prawa zatrzymania

Ważne orzeczenie TSUE co do przedawnienia roszczeń banków i prawa zatrzymania

14 grudnia TSUE wydał kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok, będący odpowiedzią na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.
8 grudnia 2023
Kolejne dobre wieści z Luksemburga dla frankowiczów

Kolejne dobre wieści z Luksemburga dla frankowiczów

Do pokaźnej już kolekcji pozytywnych dla frankowiczów wyroków TSUE dołączył właśnie kolejny. W dniu 7 grudnia 2023 r. TSUE wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. będący odpowiedzią na cztery pytania prejudycjalne złożone przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie (sprawa C-140/22).
1 grudnia 2023
Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Podejmując decyzję o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jedną z pierwszych kwestii, którą przyjdzie rozstrzygnąć wspólnikom, będzie wysokość i sposób wniesienia kapitału zakładowego. W artykule wyjaśniamy, czym jest kapitał zakładowy, jaką rolę pełni w spółce z o.o. oraz od czego zależy jego wysokość i jak ją zmienić, a także w jakiej formie wspólnicy mogą go wnieść.
17 listopada 2023
Dzisiaj zaczynają obowiązywać nowe przepisy BHP dla stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawców czekają wydatki.

Dzisiaj zaczynają obowiązywać nowe przepisy BHP dla stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawców czekają wydatki.

17 listopada 2023 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie z dnia 18 października 2023 r. Ministra Rodziny i Polityki Socjalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
9 listopada 2023
Jak pokryć stratę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jak pokryć stratę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozpoczynając działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, naturalnym celem, na którego osiągnięcie nastawieni są wspólnicy, jest osiągnięcie zysku. Czasami zdarzyć się jednak może, że dany rok obrotowy – pomimo naszych oczekiwań – zakończy się ujemnym wynikiem finansowym. W takim przypadku wspólnicy muszą podjąć uchwałę w sprawie pokrycia powstałej straty. W artykule wyjaśnimy, jakie środki finansowe mogą zostać w tym celu wykorzystane.
2 listopada 2023
Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoływane są zazwyczaj na czas nieokreślony. W toku ich funkcjonowania może okazać się jednak, że – pomimo trwania spółki – jeden ze wspólników decyduje się na zakończenie współpracy, poprzez sprzedanie posiadanych udziałów w spółce. Przyczyny takiej decyzji mogą wynikać zarówno z aspektów prywatnych, jak i zawodowych, jednak – niezależnie od źródła takiej decyzji – warto wiedzieć, jak sprawnie i skutecznie zbyć udziały w spółce z o. o.
19 października 2023
Wypłata zysku i dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wypłata zysku i dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wśród przedsiębiorców nadal można spotkać się z przekonaniem, że pieniądze wypracowane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przysługują wprost jej wspólnikom. Nie jest to jednak pogląd zgodny z obowiązującymi przepisami. Należy bowiem pamiętać, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to osoba prawna - podmiot całkowicie odrębny od wspólników, którzy ją założyli. Odrębna podmiotowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pociąga za sobą skutki między innymi w obrębie sposobów i możliwości wypłaty wspólnikom zysków spółki w postaci dywidendy.
11 października 2023
Zadośćuczynienie także dla firm, których dobra zostały naruszone negatywną opinią w internecie

Zadośćuczynienie także dla firm, których dobra zostały naruszone negatywną opinią w internecie

Z podjętej w tym tygodniu uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wynika, że osoba prawna, której dobra zostały naruszone może domagać się zadośćuczynienia od osoby prywatnej, która zamieściła negatywną opinię w internecie.
29 września 2023
Najnowszy wyrok TSUE przyczyni się do szybszego rozpoznawania spraw frankowych

Najnowszy wyrok TSUE przyczyni się do szybszego rozpoznawania spraw frankowych

W dniu 21 września 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny korzystny dla kredytobiorców frankowych wyrok na skutek zapytania złożonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie przeciwko mBank S.A. o zapłatę i stwierdzenie nieważności umowy kredytowej (C-139/22).
22 września 2023
Zakaz handlu w niedzielę

Bliski koniec klubów czytelnika i wypożyczalni sprzętu wędkarskiego w supermarketach ?

W dniu 13 września br. Sąd Najwyższy rozpoznał kasację Prokuratora Generalnego wniesioną na wniosek Głównego Inspektora Pracy od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie uniewinniającego właściciela sieci sklepów z alkoholem od zarzutów związanych z obchodzeniem zakazu handlu w niedziele i święta.