Aktualności

15 września 2023
Pracodawco, pracowniku istotne zmiany w prawie pracy od 22 września

Pracodawco, pracowniku istotne zmiany w prawie pracy od 22 września

22 września 2023 r. wejdą w życie zmiany procedury cywilnej, które polepszą sytuację pracowników w sporze z pracodawcą w sprawach z zakresu prawa pracy. Ogólnie ujmując zmiany dotyczą obowiązku pracodawcy dalszego zatrudniania pracownika w czasie trwania sporów o bezskuteczność wypowiedzenia umów o pracę albo o przywrócenie do pracy.
8 września 2023
Kolejne zapytanie do TSUE, tym razem chodzi o waloryzację kwoty kredytu

Waloryzacja kredytu frankowego

Tzw. wydział frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie wystąpił do TSUE z kolejnym pytaniem prejudycjalnym. Tym razem pytanie dotyczy tego czy banki mogą domagać się rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po wypłaceniu kwoty kredytu.
25 sierpnia 2023
Ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dla przedsiębiorców wynajmujących mieszkania

Ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dla przedsiębiorców wynajmujących mieszkania

W wyroku z 24 lutego 2021 r., Trybunał Konstytucyjny wprost stwierdził, że „Art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o […]
11 sierpnia 2023
Zmiany w spadkach 2023

Zmiany w spadkach 2023

Prezydent podpisał 4.8.2023 r. ustawę wprowadzającą zmiany w prawie spadkowym. Wejdą one w życie po upływie 3 miesięcy od opublikowania w Dzienniku Ustaw.  Generalnie większość zmian […]
18 lipca 2023
Kwestia ewentualnej wzajemności umowy kredytu bankowego

Kwestia ewentualnej wzajemności umowy kredytu bankowego

Dnia 12 lipca br. nie doszło do podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w kwestii czy umowa o kredyt bankowy jest umową wzajemną […]
14 lipca 2023
Zezwolenie na sprzedaż

„Przejęcie” zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu w ramach procesów restrukturyzacyjnych

Nie sprawdzałem dokładnych danych, ale mogę śmiało zaryzykować stwierdzenie, że spośród wszystkich wydawanych w Polsce zezwoleń i koncesji najwięcej jest wydawanych zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu. […]
6 lipca 2023
Nowy rodzaj postępowania sądowego z udziałem konsumentów

Nowy rodzaj postępowania sądowego z udziałem konsumentów

Najnowsza, obowiązująca od 1 lipca 2023 r.,  nowelizacja procedury cywilnej wprowadziła nowy rodzaj postępowania odrębnego – postępowanie z udziałem konsumentów (art. 45814 – 45816 k.p.c.). Zasadniczym […]
30 czerwca 2023
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Spółka komandytowa głównie ze względu na korzystne zasady opodatkowania (brak podatku CIT, możliwość opodatkowania wspólników podatkiem liniowym PIT) wiodła prym w zakresie wehikułów biznesowych przez ponad […]
27 czerwca 2023
Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Nowe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzą w życie nowe limity podatkowe. Przyjmując darowiznę, musimy mieć świadomość tego, że może ona być opodatkowana. Za każdą ustawą […]
15 czerwca 2023

Co dzieje się po śmierci wspólnika spółki z o. o.

Zdecydowana większość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zakładana jest na czas nieokreślony. Dopóki więc spółka spełnia swój cel gospodarczy (w szczególności, generuje zysk dla wspólników) lub dopóki […]