Sprawy pracownicze

Jako kancelaria, rozumiemy że prawo pracy to szczególnie istotna gałąź prawa z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy.
Pomagamy wprowadzić w życie przepisy prawa pracy i regulacje prawne – niezbędne w każdej firmie i jednocześnie dostosowane do potrzeb biznesowych już na etapie planowania zatrudnienia pierwszych pracowników. Taka ostrożność już od najwcześniejszych chwil pozwoli Państwu uniknąć komplikacji w razie ewentualnej kontroli uprawnionych organów. Staramy się zrozumieć Państwa podejście biznesowe – wierzymy, że żeby przygotować optymalne rozwiązania, prawnik musi myśleć tak, jak przedsiębiorca.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy, doradzamy przy wyborze optymalnej formy zatrudnienia, w tym członków zarządu i menedżerów, w zakresie polityk i regulaminów, w tym regulaminów pracy i wynagradzania, procedur antymobbingowych, antydyskryminacyjnych, sporządzamy dokumenty, ekspertyzy i opinie z zakresu prawa pracy.

Jesteśmy kancelarią specjalizującą się w prawie pracy z siedzibą w Poznaniu, ale usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Komu doradzamy?

Pracodawcy – nasza kancelaria wesprze Państwa i wyjaśnia, jak należy rozumieć prawo pracy i jakie obowiązki mają Państwo względem swoich pracowników i współpracowników, a także osób zatrudnionych w oparciu o umowy B2B. Prawnicy kancelarii wesprą Państwa profesjonalną radą i wskażą co zrobić, by uniknąć problemów w razie późniejszej kontroli.

Szefowie działów HR, menedżerowie HR – szefowie działów HR nie muszą znać się absolutnie na wszystkim. Empatia, zrozumienie potrzeb zespołu i jednoczesne dbanie o interesy pracodawcy, a niekiedy nawet konieczność i umiejętność delikatnego przekazywania najgorszych wieści, to już długa lista obowiązków. Jako kancelaria wesprzemy zatrudnianych przez Państwa i obciążonych innymi sprawami szefów działów HR wskazując, jakie działania trzeba podjąć. Dbamy o należyte stosowanie prawa pracy, aktualność regulacji wewnątrzzakładowych i bieżące szkolenia.

Menedżerowie i członkowie zarządów – pomożemy menedżerom i członkom zarządów w zakresie przysługujących im praw w relacjach z pracodawcą.

Co oferujemy?

Przygotowanie dokumentacji pracowniczej – prawnicy kancelarii na Państwa życzenie zadbają, żeby umowy z pracownikami w prawidłowy sposób określały wszystkie kwestie, na których szczególnie Państwu zależy. Opracujemy regulaminy pracy (w tym pracy zdalnej), regulamin wynagradzania i zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

Zabezpieczenie przed działalnością konkurencyjną – pomożemy zabezpieczyć interesy pracodawcy w zakresie zakazu konkurencji zarówno w trakcie obowiązywania umowy o pracę, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Przygotujemy również umowy o poufności (tzw. non-disclosure aggreements, NDA).

Pomoc w ochronie danych osobowych pracowników – wesprzemy Państwa we wszystkich kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

Przygotowanie kontraktów menedżerskich – sporządzimy pełną dokumentację związaną z kontraktem menadżerskim, przeprowadzimy analizę ryzyka i wskażemy optymalne rozwiązania. Zaopiniujemy również zawarte już kontrakty menadżerskie.

Analizę stosowanych w zakładzie pracy procedur – zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, jako kancelaria pomożemy Państwu przeanalizować wszystkie sytuacje w zakładzie pracy i relacje między przełożonymi a pracownikami. Wskażemy ewentualne ryzyka i pozwolimy Państwu zyskać pewność, że przyszłe kontrole nie wykryją żadnych nieprawidłowości, a w razie zaistnienia sytuacji niepożądanych – zadziałają opracowane z wyprzedzeniem procedury.

Wsparcie w przypadku kontroli organów – prawo pracy nakłada na Państwa jako przyszłych lub obecnych pracodawców wiele obowiązków. Nawet jeśli z całych sił starają się Państwo je zrealizować, to kontrola uprawnionych organów zawsze jest stresującym wydarzeniem. Nasza kancelaria wyręczy Państwa w kontakcie z kontrolerami i zadba o bezstresową atmosferę weryfikacji wcześniejszych działań.

Wypadki przy pracy – wesprzemy Państwa w zakresie wszelkich postępowań dotyczących wypadków przy pracy – zarówno przed sądami, jak i prowadzonymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Pomożemy we wszelkich czynnościach związanych z konsekwencjami wypadków przy pracy, w tym w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji przy postępowaniu powypadkowym, czy podczas negocjacji i sporów z pracownikami o odszkodowanie.

Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji – Kompleksowo wspieramy Klientów w sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji. Doradzamy jak zapobiec i przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom w przedsiębiorstwie, a przez to ograniczyć potencjalną odpowiedzialność pracodawcy.

Reprezentacja pracodawców w sporach z pracownikami – nasza kancelaria wesprze Państwa w sporach z pracownikami wynikających m.in. z rozliczania godzin nadliczbowych, ewidencji czasu pracy i powstałych na innych polach. Zadbamy o dokładną analizę sytuacji i wskażemy Państwu, czy konflikt sądowy będzie najlepszym rozwiązaniem.

 

Poniżej prezentujemy przykłady zrealizowanych projektów:

• Odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. czytaj więcej…

• Odszkodowanie za nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę. czytaj więcej…

• Odszkodowanie i uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pracodawcy pod wpływem groźby. czytaj więcej…

• Sprawa o zapłatę należności pracowniczych. czytaj więcej…

• Odszkodowanie za nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę. czytaj więcej…