Podatkowe

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa podatkowego dla podmiotów gospodarczych w formie jednorazowego wsparcia, jak również w ramach stałej współpracy.

Doradztwo podatkowe, które oferuje nasza kancelaria, pozwoli Państwu oszczędzić i przeznaczyć cenne środki na takie cele jak rozwój i dalsza ekspansja. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i analizujemy jego potrzeby. Szyjemy rozwiązania na miarę, które idealnie będą pasowały do Państwa biznesów. Jako kancelaria przygotujemy dla Państwa wskazania, jak zgodnie z prawem zminimalizować obciążenia podatkowe.

Doradztwo podatkowe na etapie zakładania przedsiębiorstwa

Jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, warto zapoznać się z możliwościami. Wiele decyzji podjętych na tym etapie, będzie skutkowało w przyszłości mniejszymi lub większymi obciążeniami podatkowymi. Właściwe doradztwo podatkowe na tym etapie może pomóc Państwu zoptymalizować późniejsze zobowiązania względem budżetu państwa.

Słuszne wybory na początku rozwoju firmy wpłyną bezpośrednio na dalsze funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstwa. Dzięki wnikliwiej analizie sytuacji prawnej i gospodarczej przedsiębiorstwa będziemy mogli zaproponować najlepsze rozwiązania na etapie tworzenia przedsiębiorstwa.

Doradztwo podatkowe dla funkcjonujących przedsiębiorstw

Nasza kancelaria pomoże Państwu jako przedsiębiorcom zbadać dotychczasowe reguły postępowania i dobrać najlepsze rozwiązania na gruncie podatków dochodowych od osób fizycznych, od osób prawnych, od towarów i usług oraz PCC. Prowadzimy audyty podatkowe, doradzamy i wskazujemy, gdzie mogą Państwo oszczędzić środki. Wdrożymy optymalne rozwiązania i zadbamy o to, żeby zawsze działali Państwo w zgodzie z prawem, ale też w najkorzystniejszy dla Państwa sposób.

Komunikujemy się w prosty i przystępny sposób. Tłumaczymy zawiłości prawa podatkowego tak, żeby żaden przedsiębiorca nie musiał analizować, co zatrudniony w naszej kancelarii prawnik miał na myśli.
Dbamy o to, żeby mieli Państwo pewność, że Państwa postępowanie jest prawidłowe.

Komu doradzamy?

Przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą – doradztwo podatkowe naszej kancelarii pozwoli Państwu wybrać odpowiednią formę opodatkowania. Pomożemy też przeanalizować możliwości związane z wyborem formy opodatkowania.

Małym i średnim przedsiębiorcom – usługi doradztwa podatkowego, które świadczy nasza kancelaria, skierowane są również do małych i średnich przedsiębiorców, niezależnie od wybranej przez Państwa formy prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza kancelaria świadczy pełne spektrum usług, które mogą być przydatne w sytuacji każdego, kto prowadzi biznes w tej skali.

Co oferujemy?

Bieżące doradztwo podatkowe w obszarze PIT, CIT, VAT, PCC – doradztwo podatkowe, którym zajmuje się nasza kancelaria, dotyczy wszystkich najważniejszych z Państwa punktu widzenia podatków.

Przeglądy i audyty podatkowe – realizujemy analizy due diligence oraz audyty i przeglądy podatkowe, których celem jest weryfikacja prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych. Audyt podatkowy pozwoli ocenić Państwa aktualny stan rozliczeń podatkowych oraz zidentyfikować wszelkie obszary ryzyka podatkowego w ramach prowadzonej działalności. Efektem audytu jest raport opisujący przeprowadzone czynności, zidentyfikowane nieprawidłowości oraz rekomendacje. Przedmiotem badania mogą być objęte wszystkie podatki lub wybrane obszary.

Przygotowanie indywidualnych interpretacji podatkowych – pomagamy w przygotowaniu wniosków o pisemną interpretację przepisów do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jak i w razie konieczności skarżymy negatywne interpretacje.

Analizę skutków podatkowych transakcji M&A – zmiana właścicielska podmiotu, czy rozszerzenie grupy kapitałowej może powodować wiele skutków z punktu widzenia prawa podatkowego – nasza kancelaria śpieszy Państwu z pomocą, niezależnie czy są Państwo sprzedającym, czy też kupującym w transakcjach M&A.

Analizę i przygotowanie schematów podatkowych (MDR) – pomagamy przedsiębiorcom analizować, czy zachodzi obowiązek raportowania schematów krajowych lub transgranicznych, wspieramy też w samym procesie raportowania.

Jeśli zauważymy nieprawidłowości, lub stwierdzimy, że nie wypełniali Państwo obowiązków raportowych, pomożemy rozwiązać wynikły problem.

Wsparcie i doradztwo podatkowe podczas kontroli oraz postępowań podatkowych – nie ma przedsiębiorcy, dla którego kontrole i postępowania podatkowe nie oznaczałyby stresu.

Wesprzemy Państwa w tym trudnym momencie i zapewnimy poprawny kontakt z organami na każdym etapie kontroli. Nasze doradztwo podatkowe pomoże Państwu zrozumieć, jaki jest cel kontroli i na co należy zwrócić szczególną uwagę. Wyjaśnimy, czy jest czego się bać, czy kontrola ma wyłącznie rutynowy charakter.

Przykłady doświadczenia Kancelarii w zakresie przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych:

 • opodatkowanie przychodu wspólnika spółki cichej (pobierz treść wyroku).
 • opodatkowanie dywidendy w spółce komandytowej (pobierz treść interpretacji)
 • Kontrahent będzie miał prawo do rozliczenia podatku VAT należnego, a w szczególności do jego zwrotu w sytuacji, gdy dostawca skoryguje faktury wystawiane dla kontrahenta w latach poprzednich zmieniając stawkę VAT z 0% na 23% mimo, że w tamtym czasie dostawca nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Polsce. (pobierz treść interpretacji)
 • czynność przeniesienia własności składników majątku będących wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej część przedsiębiorstwa do spółki osobowej będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. (pobierz treść interpretacji)
 • czynność wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania) do spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (pobierz treść interpretacji)
 • Znak towarowy objęty prawem ochronnym stanowi wartość niematerialną i prawną i może być amortyzowany oraz zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, a w przypadku wniesienia go aportem do spółki osobowej (np. jawnej, komandytowej) jego właściciel nie osiągnie przychodu i dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (pobierz treść interpretacji)
 • Baza danych klientów – wartość niematerialna i prawna w kontekście odpisów amortyzacyjnych (pobierz treść interpretacji)
 • Firma produkująca pod konkretne zamówienie środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, w tym suplementy diety opodatkowuje te produkty stawką VAT 8%. (pobierz treść interpretacji)
 • sprzedaż niektórych części składowych przedsiębiorstwa (np. samochodów, bazy danych klientów), podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%. (pobierze treść interpretacji)
 • wydatki poniesione na biznesowe spotkanie w restauracji jako koszt uzyskania przychodu – Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie interpretację negatywną, jednak później została ona zmieniona z urzędu a stanowisko wnioskodawcy uznano za prawidłowe (pobierz treść interpretacji)
 • sprzedaż kompleksowej usługi konferencyjnej (wynajem sali, wyżywienie, nocleg) może być opodatkowana jedną stawką podatku VAT, nawet jeśli poszczególne jej elementy opodatkowane są różnymi stawkami. (pobierz treść interpretacji)
 • nazwa firmy – czy można używać skróconej nazwy na dokumentach (np. fakturach), gdy nazwa firmy jest zbyt długa? (pobierz treść interpretacji)