Sprawy cywilne

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Regulacje kodeksu cywilnego wpływają praktycznie na wszystkie dziedziny życia gospodarczego.

Regulacje, które wprowadza prawo cywilne, są tak szerokie i powszechne, że trudno byłoby wskazać precyzyjnie ich zakres. Nasza kancelaria wychodzi na przeciw Państwa potrzebom i wspiera Państwa wszędzie tam, gdzie znajdują zastosowanie regulacje kodeksu cywilnego.

Z sukcesami reprezentujemy każdego, kto się do nas zgłosi – dłużników, wierzycieli, ubezpieczonych, sprzedających nieruchomości, zawierających umowy, przedsiębiorców i konsumentów. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do prowadzonych spraw, przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces przy możliwie najmniejszym obciążeniu. Zdejmujemy z Państwa barków ciężar toczenia sporów i wskazujemy optymalne rozwiązania.

Komu doradzamy?

Przedsiębiorcom – kompleksowo wspieramy przedsiębiorców w kształtowaniu ich biznesu. Doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Stronom sprzedaży nieruchomości – w ramach praktyki prawa cywilnego wspieramy obie strony procesu sprzedaży nieruchomości. Prawnicy kancelarii zadbają, aby cała transakcja przebiegła sprawnie, jej rezultaty były zgodne z Państwa oczekiwaniami, a przeniesienie własności skuteczne.

Małżonkom – nasza kancelaria dba o wszystkie sprawy majątkowe, w tym własnościowe, związane z małżeństwem i kieruje swoje usługi zarówno do przyszłych małżonków (np. poprzez przygotowywanie małżeńskich umów majątkowych), jak tych, którzy podejmują decyzję o rozwodzie. Niezależnie z jakim problemem przyjdą Państwo do naszej kancelarii, znajdą Państwo zrozumienie i spotkają prawników, którzy potrafią udzielić wsparcia w najdelikatniejszych sprawach.

Ubezpieczonym – prawnicy kancelarii z sukcesami wesprą Państwa w sporach z ubezpieczycielami. Oferujemy kompleksową obsługę – od kontaktu, przez negocjacje, aż do ewentualnego wsparcia w procesie sądowym. Pomagamy w dochodzeniu należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w sprawach takich jak: wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, a także w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież rzeczy.

Innym stronom stosunków prawa cywilnego – nie sposób wymienić w tak krótkim opisie wszystkich podmiotów, na funkcjonowanie których znacząco wpływa prawo cywilne. Niezależnie od tego, z jakimi problemami się Państwo mierzą, zapraszamy do kontaktu.

Co oferujemy?

Reprezentację w postępowaniach z odszkodowań komunikacyjnych i innych – wypłacane przez ubezpieczycieli kwoty są zazwyczaj znacznie zaniżone, a negocjacje trwają bardzo długo. Nasi prawnicy wspierają klientów nie tylko w wycenie szkody, kontakcie z ubezpieczycielem, czy negocjacjach, ale też reprezentują ich w sporach na drodze sądowej.

Wsparcie świadczymy w szerokim zakresie – zaczynając od ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC), przez zadośćuczynienia za szkody na osobie, odszkodowania związane z mieniem, odszkodowania i zadośćuczynienia za utracony urlop, aż po odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych.

Kompleksowe wsparcie w zakresie umów – przygotowanie dobrej umowy to połowa sukcesu. Druga – to poprawnie przygotowane aneksy, wypowiedzenia i wszystkie inne dokumenty towarzyszące. Nasza kancelaria wspiera Państwa we wszystkich możliwych obszarach. Przygotowujemy umowy m.in. sprzedaży, o dzieło, zlecenia, o świadczenie usług, kontraktacji, o roboty budowlane, pożyczki, kredytu, agencyjne, umowy ramowe i wszystkie inne.

W ramach obsługi związanej z umowami możemy przeanalizować i zaopiniować dla Państwa gotowe już kontrakty.

Wsparcie w sprawach związanych z wykonywaniem umów – wspieramy zarówno podmioty dochodzące spełnienia innych niż pieniężne obowiązków, jak też tych, uchylających się od wykonania zobowiązań w związku z działaniem pod wpływem błędu, podstępu czy groźby. Świadczymy usługi w zakresie reklamacji i rękojmi, a także zadatków i rozliczenia zaliczek.

Pomoc w dochodzeniu roszczeń pieniężnych – niezależnie od źródła wierzytelności wesprzemy Państwa w dochodzeniu roszczeń pieniężnych, których zapłata powinna już nastąpić. Doradzamy w szczególności w sprawach o zapłatę z tytułu sprzedaży rzeczy, towarów lub usług, w dochodzeniu kar umownych czy kwestii zadatku.

Przygotowujemy najprostsze dokumenty, takie jak wezwanie do zapłaty, ale też te bardziej skomplikowane, takie jak skarga pauliańska czy związane z bezpodstawnym wzbogaceniem.

Obsługę spraw dotyczących nieruchomości – nasza kancelaria wspiera Państwa w sposób kompleksowy w sprawach związanych z własnością nieruchomości. Świadczone przez naszych prawników usługi nie ograniczają się jednak tylko do doradztwa przy transakcjach zbycia nieruchomości. Wspieramy Państwa również m.in. w ustanawianiu służebności, procesach dotyczących zasiedzenia, ochrony windykacyjnej i negatoryjnej czy rozliczania nakładów czynionych na nieruchomości.

Sprawy związane z dziedziczeniem – wspieramy przedsiębiorców w procesie sukcesji w firmach rodzinnych. Dzięki zindywidualizowanym rozwiązaniom i szczegółowo zaplanowanym etapom oraz zaangażowaniu i rzetelności prawników kancelarii pomagamy w harmonijny sposób przejść przez proces sukcesji w firmie.

Kancelaria udziela także wsparcia prawnego wszystkim uczestnikom postępowań spadkowych. Pomagamy w przygotowaniu testamentu oraz w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • podział spadku,
 • zachowek,
 • podważenie testamentu,
 • odrzucenie,
 • przyjęcie,
 • wydziedziczenie.

Wsparcie w razie naruszenia dóbr osobistych – ochrona dóbr osobistych to obszar prawa, który wymaga szczególnego zrozumienia. Nasi prawnicy doskonale znają realia sytuacji związanych z naruszeniami dóbr osobistych i potrafią Państwu całościowo pomóc w każdym, nawet najbardziej skomplikowanym przypadku.

Specjalizujemy się przede wszystkim w sytuacjach, gdy naruszone są takie dobra osobiste jak: zdrowie, wolność, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość. Jeśli naruszenie dotyczy innych dóbr, również postaramy się pomóc.

Reprezentację w sprawach rozwodowych – prawo cywilne to również rozwody. Nasza kancelaria od lat wspiera klientów i pomaga w możliwie najdelikatniejszy sposób zakończyć związek małżeński. Pomagamy również dokonać podziału majątku, a gdy będzie to konieczne, wspieramy w trudnych rozmowach ze współmałżonkiem.

Pomoc w innych sprawach z zakresu prawa cywilnego – wymienione wyżej obszary, które reguluje prawo cywilne to zaledwie mała część naszej specjalizacji. Zapraszamy Państwa do kontaktu – podczas osobistej rozmowy będziemy w stanie określić, czy dana sprawa odpowiada naszym kompetencjom.

Poniżej prezentujemy przykłady zrealizowanych projektów:

 • Rola prawnika w procesie o zapłatę za roboty budowlane czytaj dalej…
 • Wynagrodzenie za sporządzoną dokumentację projektową czytaj dalej…
 • Ciężar dowodu, czyli art. 6 kodeksu cywilnego…ciągle obowiązuje czytaj dalej…
 • Dochodzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności przez cesjonariusza wierzytelności  czytaj dalej…
 • Odszkodowanie za niewykonanie zgodnie z umową maszyny produkcyjnej. czytaj więcej…
 • Gdy egzekucja z majątku spółki-dłużnika okaże się nieskuteczna, istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu tej spółki. czytaj więcej…
 • Zapłaciłeś faktury po terminie i kontrahent żąda rekompensaty za koszty odzyskiwania należności czytaj dalej…
 • Czy pobieranie innych niż marża opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży zawsze oznacza dopuszczenie się czyn nieuczciwej konkurencji ? czytaj dalej…
 • Kupiłeś rzecz używaną, która okazała się niezdatna do dalszego użytku? czytaj więcej…
 • Zachowek. Czy zawsze się należy? czytaj więcej…
 • Ważność umowy sprzedaży udziału we współwłasności rolnej. czytaj więcej…
 • Zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej. czytaj więcej…
 • Kiedy wyrażona opinia może naruszyć dobra osobiste. czytaj więcej…
 • Jak była małżonka wykorzystała omyłkę pisarską notariusza w akcie notarialnym ustanawiającym podział majątku z byłym mężem. czytaj więcej…