Pytania do TSUE

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli jak uniknąć milionowej kary?
13 stycznia 2020
Główne założenia tzw. „tarczy antykryzysowej”
20 kwietnia 2020
Pokaż wszystkie

Pytania do TSUE

Sąd Okręgowy w Gdańsku wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym umów frankowych. 

Pytania dotyczą m.in. tego czy sąd ma obowiązek stwierdzenia nieważności postanowienia umowy także w przypadku gdy na skutek zawartego aneksu postanowienie to zostało zmienione i nie ma już charakteru nieuczciwego oraz tego czy oceny skutków unieważnienia umowy należy dokonywać na moment zawarcia umowy czy sporu i czy znacznie ma stanowisko konsumenta w przedmiocie nieważnienia umowy.

Pytania dotyczą kwestii, które były już przedmiotem orzeczeń TSUE i były rozstrzygane na korzyść kredytobiorców.  W naszej ocenie  fakt skierowania pytań do TSUE nie powinien  stanowić podstawy do zawieszenia toczących się postępowań.