Umowa kredytu denominowanego odfrankowiona przez Sąd Najwyższy

Jakie korzyści może odnieść kredytobiorca pozywając bank?
20 grudnia 2019
Czy bank może dochodzić od kredytobiorcy roszczeń z tytułu „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”?
3 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

Umowa kredytu denominowanego odfrankowiona przez Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy wydał pierwszy wyrok po orzeczeniu TSUE z dnia 3 października 2019 r.  Jest to niewątpliwie wyrok przełomowy i korzystny dla frankowiczów, ponieważ Sąd Najwyższy po raz pierwszy odfrankowił kredyt denominowany (wyrok z dnia 29 października 2019 r., IV CSK 309/18).  Kredyt denominowany to kredyt, w którym kwota wyrażona została w CHF ale wypłacona już w złotówkach. Do tej pory sądy powszechnie przyjmowały, że umowa taka może być jedynie unieważniona. Sąd Najwyższy uznał, że po wyeliminowaniu z umowy niedozwolonych klauzul denominacyjnych umowa może obowiązywać w dalszym zakresie. W kwestii oprocentowania Sąd przesądził, że zastosowanie będzie miała, korzystna dla kredytobiorców, stawka Libor.