Vergütung für unsere Leistungen

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z dnia 5 listopada 2015 r. poz. 1804).

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

system wynagrodzenia indywidualnego

wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;

system wynagrodzenia ryczałtowego

stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;

system z premią za sukces (success fee)

w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy

Minimalna stawka wynagrodzenia godzinowego wynosi 120 zł.