Kredyty frankowe

O NAS

Kancelaria od ponad 20 lat świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Doradzamy między innymi w zakresie spraw ubezpieczeniowych oraz związanych z kredytami. W ramach sporów z bankami Kancelaria prowadzi również sprawy o unieważnienie oraz „odfrankowienie” umów kredytowych i to zarówno kredytów indeksowanych jak i denominowanych.

 

CO ROBIMY

W sporze z bankiem świadczymy kompleksową obsługę obejmującą zarówno postępowanie przedsądowe (w tym postępowanie mediacyjne i ugodowe) jak i postępowanie przed sądami wszystkich instancji, a nadto w przypadku zaistnienia takiej konieczności postępowanie egzekucyjne.

Prowadzimy sprawę z jak największym zaangażowaniem i troską o interes Klienta. Jednocześnie ceniąc czas Klienta staramy się aby konieczność zaangażowania po jego stronie była możliwie jak najmniejsza. Istnieje również możliwość zdalnego prowadzenia sprawy poprzez kontakt telefoniczny czy mailowy.

 

PRZECIWKO JAKIM BANKOM PROWADZIMY SPRAWY

Prowadzimy procesy przeciwko wielu polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, są to między innymi:

Raiffeisen Bank International, PKO BP, Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank, Bank Millenium, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, Santander Consumer Bank.

 

KORZYŚCI JAKIE OSIĄGAJĄ NASI KLIENCI WYSTĘPUJĄC Z POZWAMI PRZECIWKO BANKOM

Przykład 1

Kredyt zaciągnięty w 2007 r. na kwotę ok. 1.300.000 zł

Korzyść wynikająca ze stwierdzenia nieważności umowy kredytu – 1.165.000 zł

 

Przykład 2

Kredyt zaciągnięty w 2006 r. na kwotę ok. 345.000 zł

Korzyść wynikająca z „odfrankowienia” kredytu – 160.000 zł

 

Przykład 3

Kredyt zaciągnięty w 2009 r. na kwotę 273.000 zł

Korzyść wynikająca ze stwierdzenia nieważności umowy kredytu z uwzględnieniem 10-letniego okresu przedawnienia – 324.000 zł

 

POSTĘPOWANIE

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z Kancelarią prosimy o przesłanie na adres mailowy: biuro@kancelariaradcy.eu umowy kredytowej wraz z ewentualnymi aneksami i regulaminem oraz historią spłaty kredytu (zaświadczenie banku, które jest konieczne do tego żeby wyliczyć wysokość Państwa roszczeń względem banku). W przypadku jeżeli nie macie Państwo wszystkich dokumentów z wyżej wymienionych, proszę o przesłanie tych posiadanych.

Nieodpłatnie przeanalizujemy Państwa sprawę pod względem prawnym i finansowym.

Na spotkaniu przedstawimy wyniki tej analizy wraz z przybliżoną wartością Państwa potencjalnego zysku oraz przedstawimy strategię Kancelarii i rekomendację co do dalszego postępowania.

Zasady współpracy wraz z zasadami wynagrodzenia zostają określone w umowie podpisywanej przez Klienta z Kancelarią.

Po podpisaniu umowy o współpracy z Kancelarią przystąpimy niezwłocznie do przygotowania pozwu przeciwko bankowi, który poprzedzony zostanie wezwaniem do zapłaty skierowanym do banku.

 

WYNAGRODZENIE

Gwarantujemy, że Państwa sprawa prowadzona będzie w oparciu o jasne, z góry znane zasady rozliczeń, które są szczegółowo ujęte w podpisywanej przez Klienta umowie.

Wynagrodzenie za przygotowanie wezwania do zapłaty i pozwu uzależnione jest od wartości dochodzonego od banku roszczenia, przykładowo przy wartości roszczenia do 100.000 zł wysokość wynagrodzenia Kancelarii to kwota 3.600 zł. Pobieramy również niewielkie wynagrodzenie za sukces określone w umowie.

 

AKTUALNOŚCI

Sąd Okręgowy w Gdańsku wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym umów frankowych. czytaj dalej…

Czy bank może dochodzić od kredytobiorcy roszczeń z tytułu „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”? czytaj dalej…

Umowa kredytu denominowanego odfrankowiona przez Sąd Najwyższy. czytaj dalej…

Jakie korzyści może odnieść kredytobiorca pozywając bank? czytaj dalej…

Wyrok Trybunału (TSUE) z dnia 3 października 2019 r. Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, Sprawa C-260/18

Stanowisko Prezesa UOKIK, czytaj dalej…

Opinia rzecznika generalnego, czytaj dalej…